Type keywords...

Inspirasjon

Hva er hemmeligheten bak de beste teamene?

May 23, 2023

Team får ting gjort i denne verden. Team redder liv, skaper fantastiske opplevelser og lager nye løsninger. Team gjennomfører hjerteoperasjoner, utfører teaterstykker og lager digitale produkter. Veldig mye arbeid er gjort av individer i grupper, i team. Bak et hvert produkt med suksess har vi et team, som med sin kunnskap og innsikt i problemstillingen har bidratt til at produktet deres løser gitt utfordring på best mulig vis. Hva er dette «dream team» som vi ønsker å bygge, det som skal nå ut og finne de absolutt beste løsningene?

Teamet følger opp eget arbeid og fremdrift, og bestemmer egen sammensetning

La oss se på forskningen som Hackman gjorde på 1980 tallet. Diagrammet under demonstrerer sammenheng mellom ulike egenskapene han har evaluert. Hackman definerte forskjellene mellom team som styres av ledere (Manager-led work teams), team som jobber selvstendig (Self-managing work teams) og selv-styrte teams (Self-Designing Work Teams).

Den første er selvforklarende, der myndighet til å følge opp arbeidet og fremdrift ligger hos lederen. Her satser vi egentlig på at en leder kan styre mer effektivt enn teammedlemmer kan. Den andre, team som jobber selvstendig, gir teammedlemmer mulighet til å følge opp eget arbeid og fremdrift. Men hva betyr egentlig selv-styrte team? Ifølge Hackman er dette et team som bestemmer selv over egen sammensetning, gjør egne vurderinger om egen kompetanse og gjennomfører nye rekrutteringer på egen hånd. I tradisjonelt organiserte virksomheter finner vi dette igjen vanligvis på høyere nivåer i organisasjonen, feks i toppledelsen.

No alt text provided for this image

Teamet bestemmer egne prosesser, verktøy og setter egne mål

Men hvilket team klarer selv å designe egen organisatorisk kontekst, som Hackman referer til i figuren ovenfor? Det er myndiggjorte autonome team (empowered autonomous teams) som kan selv definere sin vri på misjon, visjon, verdier, standarder og mål innenfor egen gruppe. De har frihet til å etablere egne verktøy og prosesser, og jobber ofte på tvers av flere kunnskapsdomener. Virksomheten bør fremdeles ha en overordnet misjon og visjon, men hvert team har mer frihet til å definere egen variant av denne og videreutvikle den. Slik organisering har blitt mer og mer foretrukket av ledere de siste årene, siden det stadig viser seg til å være mer effektivt enn andre typer team.

Teamet organiserer, og omorganiserer seg rundt verdistrømmen i konstant jakt på å maksimere verdi for kunden

Mange bedrifter i dag er organisert rundt prinsipper som ble utviklet i løpet av forrige århundre. Disse er ment å øke effektivitet, forutsigbarhet, lønnsomhet og konkurransefortrinn. Men i dagens digitale økonomi er det eneste virkelig bærekraftige konkurransefortrinn hurtigheten i hvordan en organisasjon kan kjenne på, og respondere på, kundenes behov. Dette krever mer -fleksibilitet og at bedrifter organiserer seg til å kunne levere raskere. Og når markeds- og kundekrav endres, slik de uunngåelig vil, må virksomheten tilpasse seg raskt og sømløst den nye verdistrømmen.

No alt text provided for this image

Verdistrømmen initieres av en viktig hendelse, kanskje en kundebestilling eller en forespørsel av ny produktfunksjon. Den avsluttes når verdien er levert, gjennomen forsendelse, et kundekjøp eller utrulling av en løsning. Trinnene i midten er aktivitetene teamet utfører for å oppnå resultatet. Organisering rundt verdistrømmer gir store fordeler for teamet gjennom raskere læring, kortere tid til markedet, høyere kvalitet og høyere produktivitet.

Dream Team

Det fantastiske teamet vi vil bygge er kompetent og kryssfunksjonelt, det organiserer og omorganiserer seg rundt verdi, har dyp innsikt i kundens behov og vet hvilke verktøy og prosesser kreves for å oppnå deres egendefinerte mål. Det er mye å ta tak i her, og i fremtidige poster kommer jeg til å gi flere praktiske tips som kan hjelpe dere med reisen mot bedre team og fantastiske produkter.

Kilder: Hackman JR. The design of work teams. In: Lorsch J Handbook of organizational behaviour. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1987. https://iveybusinessjournal.com/publication/empowering-autonomous-teams/https://www.scaledagileframework.com/organize-around-value/https://www.scaledagileframework.com/agile-teams/

Hvilke utfordringer har dere?

Ta kontakt for å finne ut hvordan vi kan hjelpe

Takk for din henvendelse! Du hører fra oss snart
Oops! Noen gikk galt, prøv igjen!