Type keywords...

Inspirasjon

Hvordan holde riktig fokus og bevare trivsel i teamet?

May 9, 2023

Planlegging er vanskelig. Spesielt i disse dagene der bedriftene utsettes for tøffere teknologisk konkurranse og markeder beveger seg raskere som konsekvens av mange automatiserte beslutninger og informasjon som flyter rundt i lysets hastighet, bokstavelig talt.

Jeg tror flere av oss som har jobbet i større virksomheter har opplevd lange møter med mange deltakere der vi går gjennom samme tema igjen og igjen uten at vi klarer å skape fremdrift eller bedre forståelse for utfordringen. Det blir ofte slik når utfordringene er store og komplekse, involverer mange interessenter og handler om kompleks teknologi som skal løse disse utfordringene.

Jeg har opplevd dette selv i mange tilfeller der tung faglig kompetanse skal omsettes til teknologi i et komplekst interessent landskap. Men hva kan vi gjøre for å lette denne prosessen og hjelpe våre kolleger, og oss selv, til å fokusere på de riktige tingene til riktig tidspunkt? Det handler om hvordan vi definerer arbeidet vi gjør og om å velge riktig planleggingshorisont. Først og fremst vil jeg fokusere på det sistnevnte.

For å kunne strukturere arbeidet slik at deltakere holder fokus til enhver tid bruker vi elementer fra smidig og lean, der arbeidet planlegges med utgangspunkt i at følgende hendelser oppstår med jevn frekvens.

Daglig planlegging (Daily standup)

Hver dag holder teamet dette møte for å synkronisere teammedlemmer, identifisere flaskehals og diskutere hva teamet skal fokusere på ila dagen for å ferdigstille mål som er satt for iterasjonen.

Iterasjonsplan (Sprint plan)

Hver iterasjon starter med planlegging, hvor alle teammedlemmer definerer hvor mange elementer fra produktkø de kan forplikte seg til å levere i løpet av neste iterasjonen. Teamet oppsummerer arbeidet som står foran dem i et sett av iterasjonsmål som de forplikter seg til.

Produkt tilvekst (Product increment)

Representerer plan for neste produkt tilvekst. Det vil si hvor fokus til teamet skal ligge neste 8-12 uker, hvilke områder er i fokus og hvilke mål skal oppnås (ofte koblet til markedets rytme og markeds hendelser dersom hensiktsmessig for produktets natur).

Produkt veikart (Product roadmap)

Veikartet for produktet utvider planleggingshorisonten til minst 1 år der første 8-12 uker (produkt tilvekst) er klart definerte mål med ledende indikatorer og suksesskriterier som etterfølges av strategiske fokusområder satt av person(er) som er ansvarlig for produktet.

No alt text provided for this image

Ved å skissere et arbeidsform som er tilpasset deres produkt og definere arbeid på et smidig måte, klarer teamet deres å holde planleggingshorisonten slik at fokus ligger på de riktige elementene til riktig tid. Dette medfører direkte besparelser på tid og øker trivsel på arbeidsplassen betraktelig.

Kom gjerne med innspill, kommentarer og tips til hvordan vi kan jobbe bedre i team.

Kilder: https://www.scaledagileframework.com/ https://www.scrum.org/

Hvilke utfordringer har dere?

Ta kontakt for å finne ut hvordan vi kan hjelpe

Takk for din henvendelse! Du hører fra oss snart
Oops! Noen gikk galt, prøv igjen!