Type keywords...

Inspirasjon

Slik oppnår vi hyppigere innovasjon og lavere kostnader!

May 16, 2023

Hvordan oppstår innovasjon? Er det slik at vi må låse oss inne på et rom med noen få talentfulle mennesker og gjennomføre en «innovation workshop», og når vi er ferdige bygge den store fantastiske løsningen som vi vet kunden absolutt vil ha? Hvordan kan vi sikre oss at ideen vi kommer opp med kommer til nytte for andre? Er de villige til å betale for, eller i det hele tatt bruke løsningen eller produktet vi har satt kurs for å lage?

Når det skal lages et nytt og banebrytende produkt, må man tidlig komme opp med et konsept. Dog kan det å adressere flere større problemstillinger samtidig bli å strekke seg for høyt. Vi har sett nok ambisiøse prosjekter som skal løse alle verdens problemer. Disse feiler gjerne elendig ved å gå langt utover planlagt tid, og bruke langt over avsatt budsjett.

Kan det være at nøkkelen til suksess er å starte smått, og validere våre konsepter før vi tar neste steg?

Hvis vi ser nærmere på Deming syklusen (også kjent som PDCA – «Plan Do Check Act»), som legger vitenskapelig metode til grunn, ser vi at denne passer veldig bra for konseptutredning.

No alt text provided for this image

Her har vi de viktigste milepælene:

  • Plan – vi planlegger for realisering av vår konsept
  • Do – vi utfører planen
  • Check – vi validerer resultatet mot eventuell målgruppe
  • Act – vi justerer vårt konsept før vi starter å planlegge neste iterasjon

For at teamet vårt skal raskere validere (Check) konseptet vi snakker om, så bør vi dele det i mindre batcher. Disse samlingene av oppgaver må komme raskt gjennom (Do) teamet, fordi vi ønsker å etablere en «lærings-loop» (Check) som bidrar til kontinuerlig forbedring og spissing (Act) av konseptet vårt.

Når vi snakker om å redusere batchstørrelse, så betyr det at alle ulike typer oppgaver som håndteres av teamet må bli mindre i omfang. Små samlinger av oppgaver går gjennom prosessen raskere, og med mindre risiko, noe som fremmer raskere læring. Årsaken til raskere hastighet er åpenbar. Mindre antall oppgaver i batchen fører til redusert variasjon, som igjen reduserer risiko. Siden hvert element har en viss variasjon, kan et stort antall elementer akkumulert medføre større risiko.

No alt text provided for this image

Den mest økonomisk optimale batchstørrelsen er avhengig av både kostnaden for forsinket tilbakemelding (oppbevaringskostnaden) og kostnaden for å klargjøre og implementere oppgavesamlingen (transaksjonskostnaden). Figuren ovenfor viser optimalisering av batchstørrelsen gjennom en u-kurve. For å bedre økonomien gjennom håndtering av mindre batcher, og dermed øke gjennomstrømningen, må teamet fokusere på å redusere transaksjonskostnadene for en batch.

Høyt presterende smidige team klarer gjennom dette å validere sitt konsept i underkant av en måned, andre team til og med på noen få dager. Resultatet av slik endring er at teamet får mestringsfølelse, og bedriften øker sin produktivitet og innovasjonstakt.

Kom gjerne med innspill, kommentarer og tips til hvordan vi kan jobbe bedre i team.

Kilder: https://www.lean.org/lexicon/plan-do-check-act https://www.scaledagileframework.com/visualize-and-limit-wip-reduce-batch-sizes-and-manage-queue-lengths/

Hvilke utfordringer har dere?

Ta kontakt for å finne ut hvordan vi kan hjelpe

Takk for din henvendelse! Du hører fra oss snart
Oops! Noen gikk galt, prøv igjen!