Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Devspace AS er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Vi behandler opplysninger som du har gitt til oss ved å fylle ut kontaktskjema. Formål for behandling av opplysninger er å behandle forespørsler.Behandlingsgrunnlaget for behandling av opplysninger er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å svare på henvendelsene og å tilby tjenester.

Opplysningene skal oppbevares så lenge dialog med deg pågår og ved etablert kundeforhold.Hvis du samtykker, sender vi deg nyhetsbrev med aktuelle tilbud og informasjon om tjenester.

Vi overfører ikke opplysningene til land utenfor EU/EØS-området (tredjeland).Innsyn i egne opplysningerDukan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger: du kan endre informasjon om deg under Min side eller be oss å rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger: du kan be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger: du kan også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger: du har rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet: du kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysningerVi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss.Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Hva registreres når du kontakter oss? Vi bruker Webflow for sikker oppbevaring av opplysninger. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å opprettholde kundeforhold.
Abonnere på nyhetsbrev: Devspace AS sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker.Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke.

Velg «Flere alternativer» for å se mer informasjon, inkludert detaljer om administrering av personverninnstillingene. Du kan også gå til Personvernerklæring for å lese mer om vår bruk av behandling av personopplysninger og informasjonskapsler.